Nyomtatás

Tájékoztató a HATVANI KULTÚRÁÉRT AKCIÓCSOPORT TOP CLLD helyi felhívásának módosításáról

Az alábbi helyi TOP CLLD pályázati felhívás 2021. 05. 26-tól az alábbi helyeken illetve tartalommal módosult:

A helyi felhívás címe: Kisközösségek fejlesztése Hatvanban
A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-092–3

3.4.2. pont, a mérföldkövek tervezésére vonatkozó szakasz az alábbiakkal egészül ki:
„A 3.1.1/b tevékenységre, azaz eszközbeszerzésre irányuló projektek esetén 1 db mérföldkő tervezése elegendő.”

5.6. pont, az elszámolás feltételeire vonatkozóan az alábbi mondat törlésre kerül:
„Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra nincs lehetőség.”

A módosult pályázati felhívások letölthetők a http://www.hatvanihacs.hu/palya weboldalról.

HATVANI KULTÚRÁÉRT AKCIÓCSOPORT (Helyi Közösség)

Nyomtatás

Tájékoztató a HATVANI KULTÚRÁÉRT AKCIÓCSOPORT TOP CLLD helyi felhívásának módosításáról

Tájékoztató a HATVANI KULTÚRÁÉRT AKCIÓCSOPORT TOP CLLD helyi felhívásainak módosításáról

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a TOP CLLD program keretén belül Hatvan városban az alábbi helyi pályázat felhívása módosult:

A helyi felhívás címe: Közösségi és kulturális programok megújítása Hatvanban
A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-092–2

A felhívás 3.4.1.1. fejezete az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„e.) Hasonló tematikára épülő kisrendezvények illetve azok sorozatos megvalósítása esetén elegendő témánként csoportosítva 1-1 meghívó illetve írásbeli emlékeztető megküldése a HACS számára. E felhívás keretein belül kisrendezvénynek tekintendők a szakkörök, kiscsoportos foglalkozások.”
A fenti, tervezett módosítások indoka: az odaítélt projektek megvalósítása során felmerült az a szempont, hogy a helyi projektek nagy számban tartalmazzák néhány fős létszámú kisrendezvények megrendezését. A kisrendezvények megvalósítással kapcsolatos adminisztratív terheinek csökkentését célozza a módosítás.

A módosult pályázati felhívások letölthetők a http://www.hatvanihacs.hu/palya weboldalról.

HATVANI KULTÚRÁÉRT AKCIÓCSOPORT (Helyi Közösség)

Nyomtatás

2020. október 1-i Közlemény a HATVANI KULTÚRÁÉRT AKCIÓCSOPORT TOP CLLD helyi felhívásainak módosításáról

Tájékoztató a HATVANI KULTÚRÁÉRT AKCIÓCSOPORT TOP CLLD helyi felhívásainak módosításáról

A helyi TOP CLLD pályázati felhívások 2020. 10. 01-től az alábbi helyeken illetve tartalommal módosultak:


A helyi felhívás címe: Közösségi és kulturális programok megújítása Hatvanban
A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-092–2
- 3.5.2. pont, 12. oldal: a projekt pénzügyi elszámolására rendelkezésre álló határidő módosult az alábbiak szerint:
„A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje 2022. 04. 07.”
-4.3.1. pont, 19, oldal, a benyújtási határidőre vonatkoztatva két új határnap került rögzítésre az alábbiak szerint:
"Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2019. 01. 31.
2019. 04.15.
2019. 05. 30.
2019. 07. 31.
2019. 09. 30.
2019. 10. 31.
2019. 12. 30.
2020. 02. 28.
2020. 04. 30.
2020. 06. 30.
2020.11.30.
- 5.6 fejezet első bekezdés a 32. oldalon az alábbiak szerint kerül kiegészítésre:
„A helyi felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: 2017. 01. 01, vége: 2022. 03. 07.”
A kiegészítéssel az elszámolhatóság végső határideje összhangba kerül a 3.5.2. pontban foglalt határidővel.

 

A helyi felhívás címe: Kisközösségek fejlesztése Hatvanban
A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-092–3
- 3.5.2. pont, 17. oldal: a projekt pénzügyi elszámolására rendelkezésre álló határidő módosult az alábbiak szerint:
„A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje 2022. 06. 07.”
4.3.1. pont, 22, oldal, a benyújtási határidőre vonatkoztatva új határnap került rögzítésre az alábbiak szerint:
"Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2019. 03. 01.
2019. 03. 31.
2019. 05. 31.
2019. 09. 30.
2019. 10. 31.
2019. 12. 30.
2020. 02. 28.
2020. 04. 30.
2020. 06. 30.
2020.12.30.
- 5.6 fejezet első bekezdés a 34. oldalon az alábbiak szerint kerül kiegészítésre:
„A helyi felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: 2017. 01. 01, vége: 2022. 03. 07.”
A kiegészítéssel az elszámolhatóság végső határideje összhangba kerül a 3.5.2. pontban foglalt határidővel.

Nyomtatás

2020. április 6-i Közlemény a HATVANI KULTÚRÁÉRT AKCIÓCSOPORT TOP CLLD helyi felhívásainak módosításáról

Tájékoztató a HATVANI KULTÚRÁÉRT AKCIÓCSOPORT TOP CLLD helyi felhívásainak módosításáról


Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a TOP CLLD program keretén belül Hatvan városban az alábbi helyi pályázatok felhívása módosult:

A helyi felhívás címe: Közösségi és kulturális programok megújítása Hatvanban
A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-092–2
- 3.5.2. pont, 12. oldal, a végső pénzügyi elszámolás határidejét módosítottuk az alábbiak szerint:

„A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje 2022. 01. 07.’

-4.3.1. pont, 19, oldal, a benyújtási határidőre vonatkoztatva egy új határnap kerülne rögzítésre az alábbiak szerint:

"Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
• 2019. 01. 31.
• 2019. 04.15.
• 2019. 05. 30.
• 2019. 07. 31.
• 2019. 09. 30.
• 2019. 10. 31.
• 2019. 12. 30.
• 2020. 02. 28.
• 2020. 04. 30.
• 2020. 05. 31.
• 2020. 06. 30.
- 5.6 fejezet első bekezdés a 32. oldalon az alábbiak szerint kerül kiegészítésre:
„A helyi felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: 2017. 01. 01, vége: 2021. 12. 07.”
A kiegészítéssel az elszámolhatóság végső határideje összhangba kerül a 3.5.2. pontban foglalt határidővel, amely megegyezik a Hatvani Kultúráért Akciócsoport HKFS végrehajtására kapott határidejével.


A helyi felhívás címe: Kisközösségek fejlesztése Hatvanban
A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-092–3
- 3.5.2. pont, 17. oldal, a végső pénzügyi elszámolás határidejét módosítottuk az alábbiak szerint:
„A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje 2022. 03. 07.”
- 4.3.1. pont, 22, oldal, a benyújtási határidőre vonatkoztatva új határnap kerülne rögzítésre az alábbiak szerint:
"Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
• 2019. 03. 01.
• 2019. 03. 31.
• 2019. 05. 31.
• 2019. 09. 30.
• 2019. 10. 31.
• 2019. 12. 30.
• 2020. 02. 28.
• 2020. 04. 30.
• 2020. 05. 31.
• 2020. 06. 30.
- 5.6 fejezet első bekezdés a 34. oldalon az alábbiak szerint kerül kiegészítésre:
„A helyi felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: 2017. 01. 01, vége: 2021. 12. 07.”
A módosítással az elszámolhatóság végső határideje összhangba kerül a 3.5.2. pontban foglalt határidővel, amely megegyezik a Hatvani Kultúráért Akciócsoport HKFS végrehajtására kapott határidejével.
A módosult pályázati felhívások letölthetők a http://www.hatvanihacs.hu/palya linkről!
HATVANI KULTÚRÁÉRT AKCIÓCSOPORT”(Helyi Közösség)

Nyomtatás

Friss tájékoztató a HATVANI KULTÚRÁÉRT AKCIÓCSOPORT TOP CLLD helyi felhívásainak módosításáról

A helyi TOP CLLD pályázati felhívások 2019. 09. 18-tól az alábbi helyeken illetve tartalommal módosultak:

A helyi felhívás címe: Közösségi és kulturális programok megújítása Hatvanban
A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-092–2

-4.3.1. pont, 19, oldal, a benyújtási határidőre vonatkoztatva két új határnapok kerülnek rögzítésre az alábbiak szerint:

"Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2019. 01. 31.
2019. 04.15.
2019. 05. 30.
2019. 07. 31.
2019. 09. 30.
2019. 10. 31.
2019. 12. 30.
2020. 02. 28.
2020. 04. 30.
2020. 06. 30.

- 5.6 fejezet első bekezdés a 32. oldalon az alábbiak szerint kerül kiegészítésre:

„A helyi felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: 2017. 01. 01, vége: 2021. 09. 30.”

A kiegészítéssel az elszámolhatóság végső határideje összhangba kerül a 3.5.2. pontban foglalt határidővel.

A helyi felhívás címe: Kisközösségek fejlesztése Hatvanban
A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-092–3

- 3.1.1. pont 7. oldal az alábbiak szerint kerül kiegészítésre:

„b) Helyi közösségek kulturális és közösségi tevékenységét szolgáló eszközök beszerzése, felújítása”

4.3.1. pont, 22, oldal, a benyújtási határidőre vonatkoztatva új határnapok kerülnek rögzítésre az alábbiak szerint:

"Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2019. 03. 01.
2019. 03. 31.
2019. 05. 31.
2019. 09. 30.
2019. 10. 31.
2019. 12. 30.
2020. 02. 28.
2020. 04. 30.
2020. 06. 30.

Nyomtatás

Tájékoztató a HATVANI KULTÚRÁÉRT AKCIÓCSOPORT TOP CLLD helyi felhívásainak módosításáról

A helyi TOP CLLD pályázati felhívások 2019. 03.11-én az alábbiak szerint módosultak.:

A helyi felhívás címe: Közösségi és kulturális programok megújítása Hatvanban
A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-092–2

- 3.5.2 pont, 12. oldal, a projektek végrehajtására rendelkezésre álló időszak záró dátuma illetve a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje az alábbiak szerint módosulna:

"A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje 2021. 09. 30.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését követően: 30 nap."

-4.3.1. pont, 19, oldal, a benyújtási határidőre vonatkoztatva két új határnap kerülne rögzítésre az alábbiak szerint:

"Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2019. 01. 31.
2019. 04. 15.
2019. 05. 30.
2019. 07. 31.
2019. 10. 31.
2020. 06. 30.

A helyi felhívás címe: Kisközösségek fejlesztése Hatvanban
A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-092–3

-4.3.1. pont, 22, oldal, a benyújtási határidőre vonatkoztatva két új határnap kerülne rögzítésre az alábbiak szerint:

"Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:


2019. 03. 01.
2019. 03. 31.
2019. 05. 31.
2019. 12. 31.
2020. 06. 30.

 

A módosult pályázati felhívások letölthetők a http://www.hatvanihacs.hu/palya weboldalról.
HATVANI KULTÚRÁÉRT AKCIÓCSOPORT”(Helyi Közösség)

Nyomtatás

Elindult a” KÖZÖSEN HATVAN KULTURÁLIS FEJLŐDÉSÉÉRT” Helyi Közösség Fejlesztési Stratégia megvalósítása

2018. 04. 12-én a „HATVANI KULTÚRÁÉRT AKCIÓCSOPORT” elfogadta a Stratégia módosított változatát.
Márciusban megszületett a támogatási szerződés a Stratégia végrehajtására.
A „HATVANI KULTÚRÁÉRT AKCIÓCSOPORT”-ot vezető Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság munkaszervezetet hozott létre, amely a Stratégia megvalósításáért felelős szakmai adminisztrációs feladatokat végzi el.
A Stratégia végrehajtása során az Akciócsoport helyi pályázati felhívásokat jelentet meg, amelyekre helyi szervezetek, közösségek pályázhatnak majd.
A Stratégia megvalósítása a 2018-2021-es években történhet meg, a helyi felhívások várható megjelenési ideje 2018. második félév.

A Helyi Közösségi fejlesztési Stratégiát itt letöltheti!

A TOP CLLD programról itt olvashat rövid tájékoztatót:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/community_hu.pdf

Nyomtatás

HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉI STRATÉGIA VÉLEMÉNYEZÉSE

A TOP-7.1.1-16 kódszámú, “Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési  stratégiához kapcsolódva” című pályázati felhívás alapján elkészült  Hatvan város Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájának első tervezete.

A Stratégia tervezet INNEN tölthető le.
Véleményezze a Stratégia tervezetet Ön is! Az észrevételeket, javaslatokat 2017. február 13. (hétfő) 16.00 óráig várjuk a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre. Kérjük, véleményét a mellékelt adatlapon küldje meg.

Véleményét ezúton köszönjük!